Aceste doua întrebari aproape ca au creat panică în cadrul relațiilor de muncă. În acest context, “Diana Vana” Law Office a formulat opinii legale luând în considerare atât prevederile legale incidente, cât și nevoia concretă a fiecărui angajator solicitant.

Cu ocazia formulării opiniilor legale am putut observa că, atât în rândul angajatorilor, cât și în rândul salariaților, s-a instalat o senzație de teamă ca urmare a scăderii cifrei de afaceri sau ca urmare a conturării unei eventuale pierderi temporare a veniturilor.

Aceste temeri sunt oarecum firești dar, în același timp, trebuie să fie constructive. Cum anume putem acționa constructiv și cum anume putem evita riscurile majore?

Doar printr-o analiză temeinică și aplecată asupra nevoilor concrete. Nu căutați soluții universal valabile și general aplicabile pentru că ele nu există.

Astfel, câteva dintre soluțiile prevăzute de lege sunt:

  1. Modificarea locului și a felului muncii

În acest sens, potrivit art. 48 din Codul muncii, angajatorul poate modifica temporar locul și felul muncii, fără consimțământul salariatului, în cazul unor situații de forță majoră. Decizia de modificare se emite în formă scrisă şi trebuie să conţină temeiul de fapt şi de drept, precum şi perioada pentru care se dispune.

În caz de forţă majoră (defintă de art. 1351 Cod civil ca fiind orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil), dacă drepturile şi obligaţiile cuprinse în contractul individual de muncă pot fi executate, angajatorul poate dispune modificarea locului şi felului muncii pentru a-şi putea continua activitatea. Perioada pentru care se dispune modificarea locului şi a felului muncii nu poate fi mai mare decât intervalul în care subzistă cazul de forţă majoră respectiv.

Totodată, modificarea contractului de muncă se mai poate realiza și prin acordul părților, sens în care se încheie un act adițional la acesta.

  • Incidența dispozițiilor generale și speciale privitoare la șomajul tehnic

Pe perioada starii de urgenta instituita prin Decretul Presedintelui Romaniei nr. 195/2020, pentru perioada suspendarii temporare a contractului individual de munca din initiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii (somaj tehnic), urmare a efectelor produse de coronavirus, indemnizatiile de care beneficiaza salariatii, de minimum 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat platite din fondul de salarii, se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea nr. 6/2020 privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2020. Asadar, statul va putea suporta indemnizatia de somaj tehnic in cuantum de minimum 75% din salariul de baza, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu brut.

Această măsură poate fi luată de către angajator care are obligația emiterii unei decizii scrise și motivate.

Consecutiv întocmirii deciziei, aceasta urmează să fie: i. Comunicată salariaților a căror CIM se suspendă și ii. Înregistrată în revisal cel târziu în ziua anterioară datei de la care suspendarea urmează să-ți producă efectele.

Suspendarea de drept a CIM

Prin această măsură se suspendă atât prestatia angajatului, cât și plata salariului. În acest caz se impune dovedirea incidenței cazului de forță majoră potrivit art. 50 din Codul muncii.

Existența forței majore se apreciază de la caz la caz, luându-se în considerare atât starea de urgență constatată prin ordonanța militară, cât și condițiile legale anterior enunțate.

În mod cert, anumite soluții pot fi cumulate, în funcție de particularitățile fiecărei situații în parte.

La alegerea soluției celei mai potrivite este esențial să aveți în vedere că această stare de urgență va înceta (sperăm cât mai repede), iar soluțiile materializate în decizii/acte adiționale vor putea fi contestate.

Așa fiind, este imperios necesar ca toate deciziile ce vor fi luate în acesată perioadă să fie precedate de o analiză serioasă cu privire la efectele lor pe termen mediu și lung, cu luarea în considerare a beneficiilor și a potențialelor dezavantaje care se vor putea ivi după aceste zile dificile cu care ne confruntăm în prezent.

Pe de altă parte, orice măsură trebuie să aibă în vedere caracterul proporțional și principul bunei-credințe în respectarea atât a prevederilor legale, cât și a celor contractuale.