CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL

ARII DE PRACTICĂ

Contencios administrativ și fiscal este o specie a contenciosului administrativ, desemnând ansamblul căilor de atac împotriva titlurilor de creanţă şi a altor acte administrative fiscale, prin care se solicită diminuarea sau anularea impozitelor, taxelor, contribuţiilor, datoriei vamale, precum şi a majorărilor de întârziere ori a altor sume constatate şi măsuri aplicate de organele administrative fiscale centrale şi/sau locale, care se soluţionează după o procedură specială de către organele administrative şi instanţele judecătoreşti.

Oferim  consultanță în domeniul dreptului administrativ, fiscal cât și în domeniul procedurii fiscale, în vederea identificării unor soluții optime, adaptate necesităților clienților.

Acordăm asistență juridică și reprezentare în procedurile administrative în fața organelor de inspecție fiscală cât și în fața instanțelor de judecată.

Aveți nevoie de ajutor?

Contactați-ne azi și vom gasi cele mai bune soluții pentru cazul dvs.